Антарес - Вашият доверен счетоводител


Всяка организация, бизнес и дейност има нужда от счетоводство!
Вие заслужавате добър доверен счетоводител!
Поемете контрол над делата си!

Разбери повече

Имаме това, от което се нуждаете!


Независимо дали управлявате компания, имате малък бизнес или получавате приходи като физическо лице, Вие имате нужда да знаете как се движат парите Ви и как да оптимизирате разходите си. В тази задача Антарес е Вашият верен съюзник!

Поверете на нашия екип професионалисти не само счетoводните си дела. Ние можем да Ви отменим в много административни дейности, обработка на възнаграждения, както и да Ви помогнем по различни трудови и правни въпроси.

Научете повече!

Нашите предимства


Отлично обслужване

Ежедневно сме на Ваше разположение с нужната Ви информация, помощ и консултации за да увеличите Вашите резултати. Ние гарантираме с името си за професионализма на нашите експерти.

Данъчно консултране

Числата не са всичко. Ние разбираме важността на добре организираното данъчно счетоводство. Ще извършим за Вас данъчно оптимизиране и ще следим за всички промени в законодателството през цялата година.

Администра-тивни услуги

Фокусирайте се върху бизнеса си. Позволете на нашия отдаден екип да поеме грижата за всичките ви административни нужди. Попълване на формуляри, типови договори и т.п. … ние ще се погрижим за всички подробности.

Когато сме Ви нужни!

Налице сме всеки работен ден от 9:00 до 18:00 часа. Само на едно позвъняване от Вас! Винаги на разположение и с бърза реакция – с нас няма как да сбъркате.

Нашите услуги


Оперативно счетоводство

Tекуща обработка на първични счетоводни документи, подготовка напериодични финансови отчети и данъчни декларации и представянето им пред данъчните служби в определените от закона срокове предоставяне информация за движението на паричните потоци
...
За ЕТ и свободни професии: месечно следене на облагаемите обороти (доходи, разходи).


Услуги ТРЗ и личен състав

Антарес АД предлага пълно обслужване в областта на ТРЗ и личен състав. Нашият екип има богат практически опит в уреждането на въпросите по трудовоправните взаимоотношения и изчисляването на работните заплати. Ние работим с нашите клиенти при условията на конфиденциалност и на пълно познаване и следене на промените в нормативните изисквания. Разполагаме със специализиран софтуер и предлагаме на нашите клиенти следните услуги, свързани с трудовоправните взаимоотношения:

 • Изготвяне на трудови договори, граждански договори и договори за управление и контрол;
 • Изготвяне на допълнителни споразумения към трудови договори;
 • Регистрация и пререгистрация на трудови договори;
 • Изготвяне на документи за прекратяване на тудови договори;
 • Изчисляване и изготвяне на месечните ведомости за работни заплати;
 • Изготвяне на справка за разходите на фирмата за трудови възнаграждения и осигуровки по отдели, проекти или други бази;
 • Изготвяне на удостоверения, служебни бележки, длъжностни характеристики, сметки за изплатени суми и други документи касаещи персонала;
 • Обработка на болнични листове и предаването им в НОИ;
 • Изготвяне на справка за полагаем и ползван платен годишен отпуск от служителите;
 • Изготвяне и представяне на изискваната от НОИ ежемесечна информация за осигурените от фирмата лица ( декл. Обр.1 и Обр.6 );
 • Изготвяне и поддържане на трудови досиета на всички работници;
 • Изготвяне на необходимите при пенсиониране документи;
 • Представителство пред осигурителните и данъчни органи във връзка с назначени проверки или ревизии.

Правно консултиране

Съвети за избор на правна форма за регистриране на фирма.
Консултации и съвети при сключване на договори.


Кредитни обосновки и фирмено финансиране

В съвременната динамична среда, пред фирмите, които искат да се развиват и останат на пазара, се поставят все по-високи изиквания както от законодателните изменения, така и от конкуренцията. В процеса на осъществяване на бизнес-плановете, възниква необходимост от допълнители инвестиционни или оборотни средства. Финансовите институции предлагат широк спектър продукти, променят ги често и за неспециалист е трудно да се ориентира.

Съобразно спецификата на дейността Ви, а също и в зависимост от целите, които сте си поставили, ние ще Ви помогнем да изберете оптималния кредитен продукт – краткосрочен или дългосрочен кредит, кредит за оборотни средства, овърдрафт или лизинг от най-подходящата за Вас банка.
Счетоводна кантора „Антарес” има сключени споразумения за сътрудничество със всички утвърдени банкови институции и разполага с актуална информация за предлаганите финансови услуги.


Оформяне на данъчни документи

Нашите опитни специалисти, ще Ви помогнат да попълните правилно всички необходими формуляри, декларации и други данъчни документи. Така няма да рискувате да нарушите някоя разпоредба, с всички неприятни последици от това..


Данъчно консултиране и оптимизация

Доверете се на нашите опитни данъчни конултанти и не плащайте излишни данъци. Ние ще Ви помогне да се оправите в гората от данъчни закони и да оптимизирате дейността си така, че да постигнете максимално възможната икономия на данъчни разходи. Ако имате международна дейност ще Ви помогнем да избегнете двойното данъчно облагане.


Административни услуги

 • Подготовка документи за регистрация и пререгистрация на фирми.
 • Промяна на съдружници, обстоятелства, устав.
 • Продажба на предприятия и заличаване на фирми.
 • Счетоводна кантора „Антарес” извършва първоначална съдебна регистрация и преобразуване на търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел, както и последващите задължителни регистрации в БУЛСТАТ, НОИ, Инспекция по охрана на труда, Комисия за защита на личните данни и др. при необходимост. Навременните регистрации, Ви спестяват значителни глоби и санкции.
 • Подготовка и подаване на осигурителни и други декларации.
 • Подаване на заявления в различни комисии.

Европейско финансиране

Ние ще Ви запознаем с възможностите за Европейско финансиране и актуалните програми за Вашия бранш. Заедно ще изберем най-подходяща за Вашия бизнес Европрограма, а после ще подготовим кандидатурата Ви по начин, който ще ви даде максимални шансове за одобрение на проекта Ви.


Свържете се с нас!


Готови сте да научите повече за нашите услуги? Искате да Ви направим персонално предложение? Чудесно! Позвънете или ни изпратете поща и ние ще се свържем с Вас при първа възможност!